Napoleonské války

Napoleonské války (1803–1815) byly sérií hlavních konfliktů, které postavily Francouzskou říši a její spojence vedené Napoleonem I. proti kolísajícímu spektru evropských mocností formovaných do různých koalic. To vytvořilo krátké období francouzské nadvlády nad většinou kontinentální Evropy. Války vycházely z nevyřešených sporů spojených s francouzskou revolucí a jejím výsledným konfliktem. Války jsou často rozděleny do pěti konfliktů, z nichž každý je pojmenován po koalici, která bojovala proti Napoleonovi: Třetí koalice (1805), Čtvrtá (1806–07), Pátá (1809), Šestá (1813–14) a Sedmá (1815).